-

Väliaikaiselle valmistelutoiminnalle on asetettu poliittinen seurantaryhmä, joka koostuu maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistosta ja sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta, täydennettynä niiden poliittisten puolueiden edustajilla, jotka eivät ole näissä luottamustehtävissä edustettuna. 

Kuntavaalien 2021 tulosten perusteella VATEn seurantaryhmään nimetään:

- maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä (KESK)

- maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Hedman (SDP)

- maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jouni Holopainen (KOK)

- maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä (KOK)

- maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen (SDP)

- maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riikka Pirkkalainen (KESK)

- sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi (KESK)

- sairaanhoitopiirin hallituksen 1. varapuheenjohtaja Minna Reijonen (PERUS)

- sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Kari Ojala (KOK)

- sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen (SDP)

- sairaanhoitopiirin valtuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Back-Hytönen (KESK)

Vihreiden ja vasemmistoliiton piirijärjestöt ovat nimenneet edustajikseen

seurantaryhmään:

- maakuntahallituksen jäsen Anne Roponen (VIHR), varalla Ari Paanala

- Janne Parkkila (VAS), varalla Jaakko Turunen