Uusiutuvien palveluiden ja organisaation valmistelu
-

Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano syksyllä 2021 ja vuonna 2022 jakautuu eri tehtäväkokonaisuuksiin, joiden alla käytännössä pystytetään uutta organisaatiota. Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimeenpano-organisaatio noudattelee kansallisen toimeenpanon tiekarttaa, ja on jaettu seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: Hallinto, talous ja tukipalvelut, johtaminen ja osaaminen, palveluiden järjestäminen, ICT, sekä yhdyspinnat.

Soteuudistus, valtakunnallinen tiekartta

Hallinto, talous ja tukipalvelut

Hallinto, talous ja tukipalvelut-kokonaisuuden alla valmistellaan mm. henkilöstösiirtoja ja henkilöstöpolitiikkaa uudella hyvinvointialueella, sekä hallinnon ja talouden eri osa-alueita.
Hallinto, talous ja tukipalvelut -tehtäväalueesta vastaa Janne Niemeläinen.

Johtaminen ja osaaminen

Tämän kokonaisuuden alla määritellään väliaikaisen valmistelutoimielimen johtamistehtävät ja valmistellaan uuden hyvinvointialueen johtamis- ja ohjausrakennetta. Myös järjestämisvastuun siirtosuunnitelman kehittäminen, yhteistyömallien suunnittelu ja  viestintäorganisaation valmistelu ovat osa valmistelutyötä.
Johtaminen ja osaaminen -tehtäväalueesta vastaavat Leila Pekkanen ja Jari Saarinen.

Palveluiden järjestäminen

Saumattoman siirtymän takaamiseksi sekä asiakkaille että henkilökunnalle palveluiden järjestäminen -valmistelukokonaisuuden puitteissa valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelukokonaisuuksia sekä kehitetään mm. hyvinvointialueen palvelustrategia.
Palveluiden järjestäminen -tehtäväalueesta vastaa Antti Hedman yhdessä Mikko Korhosen ja Jukka Koposen kanssa.

ICT

ICT-kokonaisuuden puitteissa hyvinvointialueelle kehitetään hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmiä ja ratkaisuja.
ICT-tehtäväalueesta vastaa Tuomo Pekkarinen.

Väliaikaishallinnon hallinnollinen tuki

Tarja Miettinen Vaten sihteeri
Petteri Alanko Viestintä

Lisäksi toimeenpanoon on tulossa monia kaikki tehtäväalueet läpileikkaavia vastuualueita. Muutosjohtajista koostuva johtoryhmä jatkaa toimeenpanon käynnistämistä ja organisaation rakentamista syksyn ja talven 2021 aikana.