Mikä on Pohjois-Savon hyvinvointialue?
-

Mikä on Pohjois-Savon hyvinvointialue?

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta.

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, tilat ja sopimukset. Työntekijöitä Pohjois-Savon hyvinvointialueella tulee olemaan yhteensä noin 12.500. Hyvinvointialue saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti. 

Pohjois-Savon hyvinvointialue muodostuu seuraavien 19 kunnan sote- ja pelastuspalveluista:

 • Iisalmi
 • Joroinen
 • Kaavi
 • Keitele
 • Kiuruvesi
 • Kuopio
 • Lapinlahti
 • Leppävirta
 • Pielavesi
 • Rautalampi
 • Rautavaara
 • Siilinjärvi
 • Sonkajärvi
 • Suonenjoki
 • Tervo
 • Tuusniemi
 • Varkaus
 • Vesanto
 • Vieremä
   

Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon. Pohjois-Savon aluevaalit käytiin alkuvuonna 2022 ja uuden hyvinvointialueen aluevaltuusto aloitti toimintansa maaliskuussa 2022. 


Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:
•    Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
•    Erikoissairaanhoito, esim. KYSin sairaalat
•    Ensihoito, esim. ambulanssit
•    Palo- ja pelastustoiminta
•    Suun terveydenhuolto
•    Mielenterveys- ja päihdepalvelut
•    Äitiys- ja lastenneuvolat
•    Aikuissosiaalityö
•    Lastensuojelu
•    Vammaispalvelut
•    Ikääntyneiden asumispalvelut
•    Kotihoito
•    Kuntoutus
•    Koulupsykologi ja kuraattori palvelut

Uudistuksen tavoite

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille alueen asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.  
Pohjois-Savossa, kuten kaikkialla Suomessa, väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueiden perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.