Mikä on Pohjois-Savon hyvinvointialue?
-

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.
Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, tilat ja sopimukset. Hyvinvointialue saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti.  
Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon. Pohjois-Savon aluevaalit käydään alkuvuonna 2022 ja uuden hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022. 


Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:
•    Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
•    Erikoissairaanhoito, esim. KYSin sairaalat
•    Ensihoito, esim. ambulanssit
•    Palo- ja pelastustoiminta
•    Suun terveydenhuolto
•    Mielenterveys- ja päihdepalvelut
•    Äitiys- ja lastenneuvolat
•    Aikuissosiaalityö
•    Lastensuojelu
•    Vammaispalvelut
•    Ikääntyneiden asumispalvelut
•    Kotihoito
•    Kuntoutus
•    Koulupsykologi ja kuraattori palvelut

Uudistuksen tavoite

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille alueen asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.  
Pohjois-Savossa, kuten kaikkialla Suomessa, väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueiden perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.