-

Palveluiden järjestäminen

Saumattoman siirtymän takaamiseksi sekä asiakkaille että henkilökunnalle palveluiden järjestäminen -valmistelukokonaisuuden puitteissa valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelukokonaisuuksia sekä kehitetään mm. hyvinvointialueen palvelustrategia.

Palveluiden järjestäminen -tehtäväalueesta vastaa Antti Hedman (antti.hedman@kuh.fi) yhdessä Mikko Korhosen (mikko.korhonen@kuopio.fi) ja Jukka Koposen (jukka.koponen@kuopio.fi) kanssa. Valmistelutyössä tukena toimii PJ johtoryhmä. 

 

Jaostot ja vastuuvalmistelijat sekä alajaostot ja työryhmät

      Peruspalvelut: Mikko Korhonen (mikko.korhonen@kuopio.fi)

 • PTH Yleiset ja yhteiset: Mikko Korhonen
  • SOTE keskus: Eija Jestola, Minna Hiltunen
  • Suun terveydenhuolto: Tiina Haataja
  • Maakunnanosastot: Tuija Jääskeläinen, Tarja Huttunen, Marjo Ojala
    
 •  Sosiaalihuollon perus- ja erityispalvelut: Mari Antikainen (mari.antikainen@kuopio.fi)
  • Perhekeskus: Eija Komulainen ja Anne Walden
   • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja opiskeluhuolto: Eija Komulainen
   • Kasvatus- ja perheneuvonta: Anne Walden
   • Perustason lasten ja nuorten mielenterveys: Minna Pitkänen
   • Neuvola- ja terapiapalvelut: Hanna-Mari Tanninen
   • Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut: Seija Kärkkäinen
   • Perheoikeudelliset palvelut: Juha Asunmaa
   • Lastensuojelu: Marena Paahto
  • Työikäisten palvelukeskus: Heli Pärnänen, Soile Merilä
  • Vammaispalvelukeskus: Ritva Pääkkönen
    
 • Ikäkeskus: Reetta Kettunen (reetta.kettunen@varkaus.fi), Anne Mikkonen (anne.mikkonen@ylasavonsote.fi)
  • Asiakas- ja palveluohjaus: Hanna Jokinen
  • Kotiin tarjottavat palvelut: Kaija Kokkonen
  • Omais- ja perhehoito: Mari Pirinen
  • Asumispalvelut: Minna Leskinen
  • Geriatrinen palvelukokonaisuus: Reetta Kettunen

   Erityistason palvelut: Antti Hedman (antti.hedman@kuh.fi)

 • Ensihoito ja päivystys: Jouni Kurola
 • Varautuminen ja valmius: Jouni Kurola, Olli Siitonen, Heli Laapotti
 • Hoitoketjut ja konsultaatiopalvelut: Anu Turpeinen
  • Tartuntatautien vastustamistyö: Irma Koivula
 • Kl. Tukipalvelut: Anu Turpeinen
  • Tekstinkäsittely: Arja Sistonen, Anu Jokisaari
  • Lääkehuolto: Jouni Ahonen
 • Psykiatrian palvelut: Jarmo Pajula
 • Kuntoutus ja apuvälinepalvelut: Timo Miettinen
 • YTA-yhteistyö: Antti Hedman
 • Opetus: Jarmo Jääskeläinen, Minna Taam-Ukkonen
 • Tutkimus, kehitys ja innovaatio: Juha Töyräs
 • Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta: Antero Nissinen, Kristiina Anttonen
 • HYTE: Pekka Puustinen

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut: Jukka Koponen (jukka.koponen@kuopio.fi)

 • Pelastustoimi: Paavo Tiitta
  • Pelastustoiminta: Petteri Hynönen
  • Onnettomuuksien ehkäisy: Lauri Holappa
  • Varautuminen ja väestönsuojelu: Antti Haataja
  • Pelastustoimen toimialakohtainen varautuminen: Jukka Innanen
  • Tilanne- ja johtokeskukset: Anna Eskelinen, Jaakko Heinonen
  • Pelastuslaitoksen tekniset, ICT- tukipalveluprosessit ja jatkuvuudenhallinta: Harri Laukkanen
    
 • Toimintaympäristö ja sen turvallisuus: Lauri Holappa, Antti Haataja
  • Riskianalyysit ja –arviot: Lauri Holappa, Tiina Valta
  • Varautuminen ja valmiussuunnittelu: Heli Laapotti, Antti Haataja
  • Organisaatioturvallisuus: Olli Siitonen, Jari Haapala