-

Hallinto, talous ja tukipalvelut

Hallinto, talous ja tukipalvelut-kokonaisuuden alla valmistellaan mm. henkilöstösiirtoja ja henkilöstöpolitiikkaa uudella hyvinvointialueella. Kokonaisuuteen kuuluu myös hallinnon ja talouden eri osa-alueita.

Hallinto, talous ja tukipalvelut -tehtäväalueesta vastaa Janne Niemeläinen (janne.niemelainen@kuh.fi). Valmistelutyössä Niemeläisen tukena toimii HTT johtoryhmä. 
 

Jaostot ja vastuuvalmistelijat sekä alajaostot ja työryhmät
 

    Hallinnon rakenteet, toiminnan järjestäminen ja demokratia: Janne Niemeläinen         (janne.niemelainen@kuh.fi)

 • Valtuuston toiminnan käynnistäminen: Virpi Kauppinen, Henna Räsänen
 • Hallintosääntö: Janne Niemeläinen
 • Johtavien viranhaltijoiden rekrytointi: Janne Niemeläinen

    Konsernitalous: Kari Janhonen (kari.janhonen@kuh.fi)

 • Taloustyöryhmä: Kari Janhonen
 • Riskienhallinta: Kari Janhonen
 • Omistajaohjaus: Petteri Soininen, Kari Janhonen
 • Hankinnat: Esa Miettinen
 • Vakuutukset: Kari Janhonen
 • Laskutus ja perintä: Anne Halttunen
 • Investointisuunnittelu: Jari Saarinen

    Henkilöstöasiat: Kaarina Halonen (kaarina.halonen@kuh.fi)

 • Lakisääteiset asiakirjat: Kaarina Halonen
 • Palkanlaskenta ostopalvelut / HR-järjestelmät: Virpi Lempinen
 • Yhteistyöryhmät: Työnajantajat ja luottamushenkilöt: Kaarina Halonen
 • Ensihoito / työaika ja palkkaus: Laura Natunen
 • Keskitetyt henkilöstöpalvelut: Anne Kantanen, Arja Sistonen, Kaisa Kärkkäinen

    Sopimukset: Paavo Autere (paavo.autere@kuh.fi)

    Tukipalvelut: Anne-Mari Lappalainen (anne-mari.lappalainen@ylasavonsote.fi)

 • Tekstiili- ja vaatehuolto: Anne-Mari Lappalainen
 • Tekniset tukipalvelut: Anne-Mari Lappalainen
  • Laitoshuolto
  • Ruoka
  • Keskuvarasto, logistiikka
  • Välinehuolto

    Omaisuus ja toimitilat: Petri Pyy (petri.pyy@kuh.fi)

 • Omaisuus: Anne Halttunen
 • Toimitilat: Hannu Lahti

    Asianhallinta: Tuovi Piirainen (tuovi.piirainen@kuh.fi)

   Tietohallinnon organisointi: Tuomo Pekkarinen (tuomo.pekkarinen@kuh.fi), Mika Ålander (mika.alander@ylasavonsote.fi)

   Tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksen laatiminen: Auli Mikkonen (auli.mikkonen@kuh.fi), Marko Ruotsala (marko.ruotsala@kuh.fi)