Tietoa henkilöstölle
-

Tietoa henkilöstölle

Keräämme tälle sivulle tietoa, joka on pääosin suunnattu Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle. Tiedot ovat toki julkisia ja siten kaikkien käytettävissä. Henkilöstölle suunnattu intranet otetaan käyttöön viimeistään syksyllä 2022, minkä jälkeen henkilöstöviestintä siirtyy kyseiselle sivustolle. 

Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyvät yhden ja saman työnantajan palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueelle siirtyvät kaikki kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä tekevät henkilöt sekä opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit. Lisäksi tukitehtävistä siirtyvät ne henkilöt, joiden työstä vähintään puolet tehdään edellä mainittujen tehtävien palvelujen tukemiseksi.

Työntekijät siirtyvät uuteen organisatioon vanhoina työntekijöinä. Lähiesimiehet ja työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle nykyisin työtehtävin. Siirtymävaiheessa suurimmat muutokset tehtävissä tulee olemaan hallinnollissa johto- ja päällikkötason tehtävissä.

Johtajien ja päälliköiden virkoihin haetaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä ja virkoihin voi hakeutua liikkeen luovutuksen piirissä oleva henkilöstö. Ensimmäiset virat tulevat hakuun kesä-heinäkuussa. llmoittautumismenettelyn piiriin kuuluvia virkoja tulee hakuun lisää syksyllä, kun ensimmäisen ilmoittautumismenettelyn virat on täytetty. Lue lisää täältä. 

Käynnistyessään hyvinvointialueella on noin 12 500 työntekijää.

Aikajana henkilöstön näkökulmasta, tässä myös pdfnä: