Seniorijohtamisen malli
-

Seniorijohtamisen malli 

Seniorijohtaminen edustaa henkilöstövoimavarojen johtamisen hyvää toimintamallia työuran loppuvaiheessa. Se on osa diversiteetin johtamista ikänäkökulmasta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti 30.5.2022 kokouksessaan hyväksyä esityksen, jossa hyvinvointialueella lähdetään pilotoimaan seniorivaiheen urajohtamisen mallia vuoden 2022 aikana.

Tavoitteena on:

  • tietotaidon ja osaamisen jakaminen
  • kokemustiedon hyödyntäminen
  • työhyvinvoinnin vahvistaminen

Seniorivaiheen osaajien halutaan säilyttävän työn merkityksellisyyden uransa loppuun saakka, ja toisaalta saada heille kertynyt tietotaito siirtymään eteenpäin organisaatiossa.

Seniorijohtamisen mallin pilotointi kohdennetaan ilmoittautumismenettelyn piirissä oleville johtajille ja päälliköille, jotka täyttävät seniorivaiheen ennalta määritellyt kriteerit:

  • Toimit johtaja- tai päällikkötehtävissä ja eläkeikäsi täyttyy vuoden 2023 aikana
  • Valitset työurakeskustelun vaihtoehdoksi ilmoittautumismenettelylle

Seniorijohtamisen pilotoinnin materiaali:

CV-pohja seniorijohtaminen
Työurakeskustelu seniorijohtaminen
Orientaatiomateriaali esihenkilölle
Orientaatiomateriaali työntekijälle