-

Kysymyksiä viestinnästä

Kysymys: "Mistä löytyy hyvinvointialueen infotilaisuuksien tallenteet?"

Vastaus: "Järjestämme useita erilaisia infotilaisuuksia, joista osa tallennetaan. Osa tilaisuuksista on taas enemmän vuorovaikutteisia, jolloin tallennus ei sovi tilaisuuden luonteeseen. Tallenteet jaetaan eri organisaatioihin viestintäverkoston kautta ja tavoitteena olisi, että ne päätyisivät esimerkiksi organisaatioden sisäisiin intranetteihin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osalta tallenteet löytyvät Sykkeestä Kohti hyvinvointialuetta-työtilasta." Petteri Alanko, valmisteluvaiheen viestintäjohtaja


Kysymys: "Miksi täällä nettisivuilla ei ole mitään kohdennettua tietoa alueen asukkaille?"

Vastaus: "Hyvinvointialueen tämän hetkiset verkkosivut keskittyvät valmisteluvaiheen tiedottamiseen. Julkaisemme täällä mm. valmisteluun liittyvät tiedotteet, sekä päätöksentekoon liittyvät asiakirjat. Hyvinvointialueen asukkaille suunnatut verkkosivut pyritään julkaisemaan mahdollisimman hyvissä ajoin syksyllä, ja laajemmin vuodenvaihteessa, jolloin palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Vuoden loppuun saakka palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti nykyjärjestäjien toimesta. Mahdollisuuksien mukaan julkaisemme myös täällä valmisteluvaiheen sivustolla kuntalaisia koskevia päätöksiä ja valmisteluun liittyviä tiedotteita." Petteri Alanko, valmisteluvaiheen viestintäjohtaja


Kysymys: "Tuleeko kaikkien hyvinvointialueen terveysasemien yhteystiedot yhdelle verkkosivulle vai ovatko nämä jatkossakin kuntien ja kaupunkien omien sivujen alaisuudessa?"

Vastaus: "Tulevien verkkosivujen rakennetta ja sisältöä ollaan suunnittelemassa, vielä ei ole tarkkaa mallia siitä miten mm. yhteystiedot tullaan esittämään. Lähtökohta on, että hyvinvointialue tarjoaa palvelut koko alueen asukkaille, ja näihin palveluihin liittyvät yhteystiedot tulee löytyä hyvinvointialueen verkkosivuilta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden kuvaukset siirtyvät siis hyvinvointialueen sivuille. Toki on mahdollista, että vuodenvaihteessa on siirtymäaika, jotta varmistumme tiedon löydettävyydestä." Petteri Alanko, valmisteluvaiheen viestintäjohtaja


Kysymys: "Muuttuuko  sähköposti?"

Vastaus: "Kyllä muuttuu, sähköposti tulenee olemaan etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi " Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Onko seuraavasta infotilaisuuden ajankohdasta päätetty, että milloin se on?"

Vastaus: "Hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle järjestetään kaikille avoimia infotilaisuuksia pitkin kuluvaa vuotta. Ensimmäinen henkilöstöinfo on torstaina 17.2.2022 klo 14-15.30, Teamsin välityksellä. Kevään 2022 aikana järjestetään vielä kaksi ja syksyllä kolme tällaista ajankohtaisia asioita käsittelevää infotilaisuutta, joissa puhujina on valmisteluvaiheen muutosjohtajia ja vastuuvalmistelijoita. Lisäksi luovuttajaorganisaatioiden esihenkilöille järjestetään kevään aikana Esihenkilötreffejä tukemaan heitä muutoksessa ja johtamisessa. Henkilöstölle suunnattujen infotilaisuuksien tiedottaminen tapahtuu organisaatioiden omissa sisäisissä kanavissa, mm. Intraneteissä. Asukkaille suunnatut, kaikille avoimet infotilaisuudet löytyvät hyvinvointialueen internetsivuilta, Avoimet infotilaisuudet - Pohjois-Savon Hyvinvointialue (pshva.fi)." Petteri Alanko, valmisteluvaiheen viestintäjohtaja


Kysymys: "Tullaanko P-S Hyvinvointialueen infoja (13.12. Lapinlahden kaltaisia) järjestämään maakunnassa laajemmin? Näille olisi kovasti tarvetta, kun halutaan infota kaikkia alueen asukkaita tasapuolisesti. Striimauksen tallennetta on kovasti kyselty? Jälkikäteen katselumahdollisuus olisi hyvä, kaikille kun ajankohta ei aina ole mahdollinen."

Vastaus: "Pohjois-Savon hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyen valmistelijat pyrkivät osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti eri järjestöjen ja toimijoiden järjestämiin infoihin, ja järjestämään myös omia infotilaisuuksia. Pääsääntöisesti nämä toteutetaan videoyhteyksin, jotta kerralla voidaan tavoittaa alueen asukkaita mahdollisimman laajasti. Myös tallenne pyritään aina jakamaan hyvinvointialueen verkkosivujen kautta. Lapinlahden tilaisuuden tallenne on ollut katsottavissa osoitteessa https://www.pshva.fi/pohjois-savon-hyvinvointialue/mika-on-pohjois-savon-hyvinvointialue/avoimet-infotilaisuudet.html, järjestäjä pitää linkin vielä jonkun aikaa voimassa. Samaisen www-sivun kautta pyrimme tiedottamaan tulevista infotilaisuuksista jatkossakin." Petteri Alanko, valmisteluvaiheen viestintäjohtaja