-

Kysymyksiä taloudesta

Kysymys: "Onko niin, että esim. perusterveydenhuoltoon pitää satsata, jotta kulut pysyy kurissa?"

Vastaus: "Resurssien ohjaamiseen otetaan kantaa talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimiva perusterveydenhoito vähentää tarvetta erikoissairaanhoitoon. " Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Onko talouden näkökulmasta niin, että näitä hyvinvointialueita on lähtökohtaisesti liikaa?"

Vastaus: "Talouden näkökulmasta alueiden lukumäärä ei ole ratkaiseva, jos tulorahoitusta on riittävästi. Lain mukaan hyvinvointialue voidaan yhdistää toiseen hyvinvointialueeseen, jos hyvinvointialueen talous ei ole tasapainossa." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Nyt kun tiedetään, että kiinteät kulut ovat "rasite", pystyykö mitenkään asiaa ennakoimaan niin, että kiinteät kulut ei tapa hyvinvointialuetta? eli vähentämään niitä kiinteitä kuluja?"

Vastaus: "Kiinteiden kulujen täytyy laskea pitkällä aika välillä, jotta talous sopeutuu laskevaan rahoitukseen." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Onko laskettu paljonko rahaa menee hva:lla poliittiseen päätöksentekoelimen toimintaan?"

Vastaus: "Asiaa ei ole vielä tässä vaiheessa selvitetty. Asia selviää kun talousarvion 2023 valmistelu käynnistyy." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Onko opetustoiminnan rahoituksesta tietoa?"

Vastaus: "Opetustoiminnan rahoituksesta ei ole vielä tietoa." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Miten pidetään kurissa esim kasvavat vuokra- ja ICT-kulut?"

Vastaus: "Vuokra ja ict-kulujen kulujen kasvua on rajoitettu hyvinvointialueesta annetussa laissa, joten ko kulut tulevat olemaan erityisen tarkastelun kohteena jo lakisääteisesti." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Mitä käytännössä tarkoittaa se, että annetussa budjetissa tulee pysyä, jos kyse on lakisääteisistä palveluista ja arvioitujen tarpeiden ylittymisestä ts. subjektiivisesta oikeudesta palveluun määrärahoista riippumatta?"

Vastaus: "Kunkin lautakunnan on etsittävä ensi sijaisesti säästöt omasta budjetistaan, ennen kuin muut lautakunnat velvoitetaan etsimään säästöjä." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Miten Pohjois-Savon hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys palveluihin turvataan, kun on vielä palkkojen harmonisointiakin luvassa?"

Vastaus: "Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen tulot tulevat kasvamaan pitkällä aikavälillä kaksi prosenttia per vuosi. Meidän on siis sovitettava menojen kasvu edellä mainittuun kahteen prosenttiin per vuosi. Tämä edellyttää uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa sekä integraation hyödyntämistä palvelutuotannossa." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija