-

Kysymyksiä rekrytoinnista

 

Kysymys: "Milloin esimiehet/päällikkötaso saa tietää työn jatkuvuudesta, tai mahdollisista nimikkeen/työn muutoksista? Täytyykö odotella syksyyn saakka?"

Vastaus: "Ilmoittautumismenettelyn ensimmäisen aallon piiriin kuuluvat johtaja-/päällikkötason virat, joiden hakumenettely alkaa keskiviikkona 1.6.2022 ja päättyy perjantaina 29.7.2022. Tämän valintaprosessin jälkeen on suunnitelmissa toinen aalto, johon tulevat tehtävät tarkentuvat myöhemmin Hyvinvointialueen johdon toimesta. Ilmoittautumismenettelyjen kautta tapahtuvat valinnat tehdään syksyn aikana elokuusta eteenpäin. Näin ollen mahdolliset tehtävämuutokset selviävät todellakin vasta syksyllä - se herättää varmasti paljon epävarmuuden tunteita meissä kaikissa, jonka kanssa joudumme elämään." Marja Hietamäki, henkilöstöjohtaja KYS


Kysymys: "Milloinka hyvinvointialue määrittelee hyvinvointialueen organisaation arkistonhoitajat, jotka tulevat tosiaan näkemään kaikki hyvinvointialueen asiakirjat kannassa?"

Vastaus: "Arkistonhoitajat Kantaan määritellään syksyllä." Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Kuinka käy niille päällikkö- , johto- tai hallinnollisissa tehtävissä oleville, joille ei riitä ko paikkoja ilmoittautumismenettelyssä. Käydäänkö heidän kanssaan yt:t tämän kuluvan vuoden puolella, vai siirtyvätkö he mihin tehtäviin alueelle?" 

Vastaus: "Yt-neuvottelut uusiin tehtäviin sijoittumisesta pyritään käymään tämän vuoden puolella niiden johtajien ja päälliköiden osalta, jotka eivät tule valituiksi ilmoittautumisen kautta." Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Millaisella aikataululla johtajien ja päälliköiden tehtävät tulevat hakuun tai niihin voi ilmoittautua? Onko sellainen organisaatiokaavio jo nähtävillä missä näitä tehtäviä on suunniteltu? Mikä on eteneminen siinä tapauksessa ettei kaikille ole uutta tehtävää tarjolla? Millä perusteella ilmoittautuneista valitaan tehtävään?"

Vastaus: "Johtajien ja päälliköiden ilmoittautumismenettely selviää viimeistään kesäkuussa, ja siitä ilmoitetaan mahdollisimman pian. Aikatauluun vaikuttaa mm. milloin uusi hyvinvointialuejohtaja aloittaa tehtävässään. Kattavaa organisaatiokaaviota ei vielä ole, jossa näkyisi kaikkien tasojen toiminnot. Työ etenee ja siitä tiedotetaan kevään aikana." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Milloin johtajavirat tulevat hakuun?"

Vastaus: "Ilmoittautumismenettely johtajien ja päälliköiden tehtäviin avautuu todennäköisesti huhti- toukokuussa. Hyvinvointialueenjohtajan virka tulee julkisesti hakuun heti maaliskuun alussa. " Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Onko mietitty miten hyvinvointialue voi kilpailla työntekijöistä muiden hyvinvointialueiden kanssa, jos palkkakilpailu ei ole mahdollista."

Vastaus: "Hyvinvointialue tarjoaa SOTE ja pelastusalan osaajille monimuotoisen ammatillisen uralla kehittymisen mahdollisuuden. Työskentelypaikkoja ja tehtäviä on tarjolla hyvin laaja-alaisesti. Joustavilla työnkiertomahdollisuuksilla tulemme mahdollistamaan hyvinvointialueella henkilöstön kehittymisen ja työtehtävien vaihtelun katkaisematta kuitenkaan henkilöstön lomakertymiä ja muita työnantajan etuuksia. Kyse on yhdestä ja samasta työnantajasta. Työpiste voi siis vaihtua, mutta työnantaja ja etuudet säilyvät ennallaan. Liikkuvuutta ja työkiertovaihtoehtoja tullaan mahdollistamaan kaikille ammattiryhmille. Lisäksi hyvinvointialueella tarjotaan laaja-alaisesti koulutusta, esimerkiksi yliopistosairaalan tarjoamat koulutukset ovat jatkossa tarjolla koko hyvinvointialueen henkilöstölle. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat yksi hyvinvointialueen tärkeimmistä johtamisstrategioista. Hyvinvointialueen johtaminen tulee olemaan valmentavaa ja osallistavaa.
Eli kilpailuvalttina korostamme hyvää henkilöstöjohtamista ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. "
 Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija