-

Kysymyksiä ICT:stä

Kysymys: "Onko vielä tehty päätöstä Ylä-Savon Sote työntekijöiden pilotoinnista OmaNumeron työvuorosuunnittelussa? Ylä-Savon Sote teki kyselyn työntekijöille kokemuksista OmaNumeronin käytöstä ja sen vaikutuksista henkilökunnan jaksamiseen, työhyvinvointiin sekä potilasturvallisuuteen."

Vastaus: "Ylä-Savon Soten toimipisteille jää Numeron-työvuorosuunnitteluohjelma käyttöön ainakin 31.12.2024 saakka. Jatkosta päätetään tämän jälkeen myöhemmin hyvinvointialueella." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: ”Millä ohjelmalla ostopalvelut hoidetaan jatkossa (esim. sairaanhoidon maksusitoumukset)? Nyt ne ovat Effectorissa.”

Vastaus: "Maksusitoumukset ja palvelusetelit Hyvinvointialueella hoidetaan jatkossa PSOP-järjestelmällä ja muista järjestelmistä pyritään luopumaan." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Miten voi olla mahdollista, että hyvinvointialueella jatketaan suorastaan huonoa/vanhentunutta potilastietojärjestelmää. Eikö näinkin isosta asiasta tulisi tehdä kilpailutus ja kuulla käyttäjiä? "

Vastaus: "Palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi ja hyvinvointialueen käynnistymisen aikataulun takia hyvinvointialueen toiminta käynnistyy nykyisillä asiakas/potilastietojärjestelmillä. Jatkotoimenpiteet tietojärjestelmäratkaisujen osalta on selvityksessä." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Mikä asiakastietojärjestelmä hyvinvointialueella on käytössä sosiaalityössä?"

Vastaus: "Hyvinvointialueella jatketaan nykyisten järjestelmien käyttöä." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Itse teen toimistotöitä, mutta tällä hetkellä minulle ei ole kannettavaa tietokonetta. Saako kaikki kannettavan tietokoneen, kun esim. pöytäkone uusitaan vai voiko kannettavan saada jo aikaisemmin? Tällöin mahdollistetaan etätyömahdollisuus tasapuolisesti."

Vastaus: "Valmistelun tässä vaiheessa ei ole työasemaohjeistusta linjattu. Henkilöstöä tiedotetaan, kun päätös ohjeistuksesta on tehty. " Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Kirjataanko siis toisin sanoen vuoden 2023 alusta lähtien niin kauan vanhoihin käytössä oleviin järjestelmiin kunnes toisin kerrotaan ohjeistetaan?"

Vastaus: "Lähtökohtaisesti hyvinvointialueen toiminta käynnistyy nykyisillä asiakas- ja potilastietojärjestelmillä ja käyttäjät koulutetaan ennen vuoden vaihdetta tarpeen mukaan." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Onko opiskeluhuollon asiakastietojärjestelmästä vielä tietoa? Nyt Kuopiossa käytössä Aura."

Vastaus: "Oppilashuollon tiedonhallintaratkaisut ovat vielä suunnittelussa ja suunnittelua ohjaa ICT-muutosten yleinen periaate, että nykyjärjestelmillä jatketaan." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Voisiko tämä uudistus tarkoittaa siis käytännössä sitä, että terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden (erikoissairaanhoito) olisi jatkossa mahdollista päästä sosiaalihuollon asiakastietoihin asiakkaan luvalla?"

Vastaus: "Tavoitteena uudessa tietojärjestelmässä on joustava tiedonkulku ja tiedonsiirto, joten kaikki mahdollisuudet pyritään huomioimaan myös asiakastiedon käsittelyssä asiakkaan suostumuksella." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Mihin ICT-kartalla sijoittuu lastensuojelun perhehoidon perherekisterin ylläpito ja tietojen dokumentointi? Perheet eivät ole asiakkaita."

Vastaus: "Hyvinvointialue ratkaisee rekisterin sijoittamisen organisoitumisen täsmentyessä, jolloin tulee ratkaistavaksi myös rekisterin ylläpito." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Itse työskentelen kuntoutumisen parissa sosiaalipalveluiden puolella. Onko hyvinvointipalvelualueen muutoksen myötä tiedon vaihto- ja siirto helpompaa/kevyempää? Työ vahvasti risteytyy sosiaalipalveluiden ja terveydenpalveluiden välillä."

Vastaus: "Tavoitteena uudessa tietojärjestelmässä on joustava tiedonkulku ja tiedonsiirto, joten kaikki mahdollisuudet pyritään huomioimaan myös asiakastiedon käsittelyssä asiakkaan suostumuksella." Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja