-

Kysymyksiä hyvinvointialueen organisoitumisesta

Kysymys: "Kysymys koskee KYS:n erikoissairaanhoidossa työskentelevien erityskoulutettujen sosiaalityöntekijöiden toimenkuvaa hyvinvointialueella siirryttäessä. Ollaanko joillain tasolla nyt toimivassa väliaikaisessa hyvinvointialueen valmistelutoimielimessä suunnittelemassa muutoksia KYS:n sosiaalityöntekijöiden toimenkuviin? Miten valmistelutoimielin ja tuleva hyvinvointialue huomioi ko. työntekijöiden eritysosaamisen, nykyisen toimenkuvan mukaisten tehtävien tarpeen ja jo hyvin toimivan monitoimijaisen yhteistyön? Valmistelutoimielimen puolelta on esitetty kommentteja kunnan sosiaalihuollon sosiaalityöntekijöillä olevien päätöksenteko oikeuksien, ja näin ollen myös heidän vastuualueiden tehtävien siirrosta, erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijöille. Päätöksenteko oikeuden laajentamista ei ole esitetty työntekijöiden ja operatiivisen johdon edeltävästi toteuttamassa LAPE (Lapsi- ja perhepoliittisessa) ohjelmassa tai PoSoTe valmistelussa. Erityinen huoli kohdistuu lasten-, nuorten- ja oikeuspsykiatrian erityskoulutettujen sosiaalityöntekijöiden toimenkuvien mahdollisiin muutoksiin. Alueella työskentelevistä sosiaalityöntekijöistä suurimmalla osalla on KYS työnantajan kanssa yhteistyössä hankittu psykoterapeutin pätevyys ja lisäksi oman toimialueen erikoistumiskoulutuksia. Koulutettuja psykoterapeutteja tarvitaan erittäin kipeästi lasten- ja nuorisopsykiatrialla, eikä terapeuttista roolia ja päätöksentekoa voi perheiden hoidossa yhdistää. Tunnistetaanko valmistelutoimielimessä ja hyvinvointialueella näiden työntekijöiden eritysosaaminen ja tarpeellisuus lasten- ja nuorisopsykiatrialla? "

Vastaus: "Hyvinvointialueen valmisteluun on perustettu pientyöryhmä arvioimaan koko hyvinvointialueen sosiaalityön yhdyspintoja. KYS terveyssosiaalityö on vetovastuussa terveyssosiaalityön ja toimialueiden välisen yhdyspintatyöryhmän työskentelystä. Sosiaalityön yhteinen toimintamalli on siten parhaillaan arvioitavana. Sosiaalityön päätöksenteko edellyttää vaativaa erityisosaamista eli toisin sanoen erityislainsäädännön päätöksentekoa, jota ei voi tehdä muut kuin siihen nimetyt vastuutyöntekijät (mm. lastensuojelulaki ja vammaispalvelulaki)." Mari Antikainen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Mihin asiakas- ja potilasturvallisuus ja sen varmistaminen/ kehittäminen sijoittuu organisaatiossa?"

Vastaus: "Sijoittuu konsernihallintoon eli luetaan kaikille yhteisesti tuotettavaksi palveluksi."  Antti Hedman, muutosjohtaja


Kysymys: "Miksi organisaatiossa ei puhuta mitään perhekeskuksesta vaikka on tehty päätös ottaa THL:n mukainen perhekeskusmalli käyttöön?"

Vastaus: "Organisaatiosta käytettävissä oleva kuva on ollut tämänhetkinen luonnos, joka jatkuvasti täsmentyy. Luonnoksen tavoitteena on kuvata hyvinvointialueen ylintä organisoitumista eli toimialajohtoa ja palvelualueita. Perheiden palvelut ovat laajempi käsite kuin perhekeskuspalvelut, koska ne sisältävät muun muassa myös perheiden erityispalvelut. Yksityiskohtaisempi organisaatiokuvaus palvelukeskuspalveluista (mm. perhekeskuspalvelut) tarkentunee suunnittelun edetessä." Mari Antikainen, vastuuvalmistelija,  Mikko Korhonen, muutosjohtaja


Kysymys: "Miten varmistetaan potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen? Kuka edustaa tätä johtoryhmässä?"

Vastaus. "Asia on valmistelussa ja sitä varten on nimetty oma työryhmä."  Antti Hedman, muutosjohtaja


Kysymys: "Mihin sijoittuu erityisryhmienasumispalvelut? Erap ja Kasarmikadun asumisykikkö?"

Vastaus: "Erityisryhmien asumispalvelukokokonaisuus on valmistelussa työikäisten palvelukeskuksessa." Mikko Korhonen, muutosjohtaja


Kysymys: "Organisaatiokaaviosta oli unohdettu (yhä) hoitotyön kehittäminen, jota on järjestelmällisesti edistetty KYSissä mm. painehaavojen ja kaatumisten ennaltaehkäisyyn liittyen. Muun muassa näihin saadaan upotettua paljon rahaa ja työvoimaa, mikäli tämä kehittäminen jää. Hoitotyön kehittäminen on myös tae potilasturvallisuudelle ja laadukkaan lääketieteellisen hoidon toteutumiselle."

Vastaus: "Hoitotyön kehittäminen on tärkeä osa hyvinvointialueen toiminnan kehittämistä. Tämä toiminta on koko hyvinvointialueen laajuista ja sijoittuu näillä näkymin Strategia- ja kehittämisyksikköön. Valmistelu on meneillään." Antti Hedman, muutosjohtaja


Kysymys: "Miten sosiaalityö on huomioitu sotekeskuksessa?"

Vastaus: "Sosiaalihuoltolain 1301/2014 (15§,16§ ja 41§) mukaan sosiaalihuoltoa on toteutettava monialaisessa yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Sosiaalihuoltolain 6§:n mukaan kunnan asukkailla on oltava saatavissa sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Neuvontaa ja ohjausta järjestettäessä sosiaalihuollon on tarvittaessa toimittava yhteistyössä terveydenhuoltolain 1326/2010 § 13 tarkoitettua terveysneuvontaa järjestettävän perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen kanssa. Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön saatavuus sotekeskuksissa rakennetaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä, mikäli asiakkaan tilanne sitä edellyttää." Mari Antikainen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Säilyykö terveyssosiaalityö osana erikoissairaanhoitoa?"

Vastaus: "Hyvinvointialueen valmisteluun on perustettu pientyöryhmä arvioimaan koko hyvinvointialueen sosiaalityön yhdyspintoja. KYS terveyssosiaalityö on vetovastuussa terveyssosiaalityön ja toimialueiden välisen yhdyspintatyöryhmän työskentelystä. Sosiaalityön yhteinen toimintamalli on siten parhaillaan arvioitavana." Mari Antikainen, vastuuvalmistelija, Mikko Korhonen, muutosjohtaja


Kysymys: "Mitä sisältää perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuisten osalta?"

Vastaus: "Perustason vastaanottotyön tukena toimii mielenterveystyön ja päihdetyön ammattilaisia. Asian valmistelu ja yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin." Mari Antikainen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Kuinka käy terveyskeskusten neuvonnan? Nyt seudullisia ja sitten osasta jo palvelut supistettu minimiin, kuinka sitten käy neuvontapisteiden ja kuinka asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedon? Tuleeko digitaalisia neuvontapisteitä? Kuinkas iäkkäiden ihmisten palvelu? "

Vastaus: "Hyvinvointialueen valmistelussa lähtökohtana on ollut, että ohjausta ja neuvontaa pystytään toteuttamaan mahdollisimman paljon digitaalisin keinoin. Hyvinvointialueen verkkosivuille ja sähköisen palvelun kokonaisuuteen ollaan valmistelemassa erilaisia kanavia tämän tueksi. Myös arjen toiminnan osana ja tukena neuvontaa tarvitaan, ja näille pyritään toimivat kanavat luomaan osana valmistelua ja myös toiminnan käynnistyttyä." Mikko Korhonen, muutosjohtaja


Kysymys: "Tuleeko toimistopalveluihin muutoksia. Mihin sijoittuu?"

Vastaus: "Kaikkien palvelujen sijoittuminen tarkentuu myöhemmin, osa vasta vuoden 2023 aikana. Valmistelussa ovat esimerkiksi keskitetyt hallinnollisten sihteereiden palvelut sekä  tekstinkäsittely- ja osastonsihteeritoiminnot. " Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Onko minkäänlaista suunnitelmaa jo työsuojelutoiminnasta? Kuinka se toteutetaan hyvinvointialueella?"

Vastaus: "Työsuojeluorganisaation valmistelu käynnistyy loppuvuoden 2021 aikana ja työsuojelun toimintatavat valmistellaan aiheen ympärille perustettavassa työryhmässä. Työryhmä tulee koostumaan luovuttajaorganisaatioiden työantajan edustajista sekä ammattijärjestöjen nimeämistä edustajista. Työryhmän vetäjää ei ole vielä nimetty." Janne Niemeläinen, muutosjohtaja, Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija