-

Iida, käyttäjähallinnan järjestelmä

Pohjois-Savon hyvinvointialue ottaa käyttöön Iida-järjestelmän, joka hallinnoi automaattisesti HR-järjestelmien tuella palvelussuhteeseen perustuvia käyttäjätunnuksia sekä osaa käyttöoikeuksista. Lisäksi Iida mahdollistaa ei-työsopimussuhteisten työntekijöiden käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien manuaalisen hallinnoinnin.

Lisää tietoa Iidasta löydät Pulssista Iida-sivulta.