-

HR-infot

Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstöhallinto aloittaa HR-infot "kohti hyvinvointialuetta"- teemoilla palvelussuhde aiheista.

Infojen materiaalit julkaistaan hyvinvointialueen intranetissä. Infot jatkuvat vuoden 2023 aikana toistaen ajankohtaisia teemoja.

HR-infot ovat kaikille Pohjois-Savon hyvinvointialueen työntekijöille ja esihenkilöille avoimia tilaisuuksia, otsikon mukaisista teemoista.

  • Kohderyhmä erityisesti esihenkilöt ja asioita valmistelevat hallinnolliset sihteerit.

Palvelussuhdeasiat

HR-info: Palvelussuhdeyksikön ja Monetra P-S Oy palkkojen rooli hyvinvointialueella

Miten palkanlaskentapalvelut hoidetaan hyvinvointialueella, mikä on työnantajan edustajien rooli ja vastuu? Mistä vastaa Monetra Pohjois-Savo Oy/palkat? Palvelukanavat ja palveluajat.

Aika: 8.11.2022 klo 14-15:30

Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Luennoitsija:
Kaarina Halonen, palvelussuhdepäällikkö + palvelussuhdeasiantuntijat
Palkanlaskennan/järjestelmän näkökulma tuki: Monetra Pohjois-Savo Oy

Lisätietoja: kaarina.halonen@pshyvinvointialue.fi


HR-info: Palvelussuhde asiat, työsopimukset ja virkamääräykset

Miten työsopimus/virkamääräyksen teko prosessi etenee hyvinvointialueella? Kenen vastuu? Mitä yleisesti työehtosopimuksen näkökulmasta tulee huomioida.

Aika: 15.11.2022 klo 14-15:30

Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Luennoitsija:
Kaarina Halonen, palvelussuhdepäällikkö + palvelussuhdeasiantuntijat
Palkanlaskennan/järjestelmän näkökulma tuki: Monetra Pohjois-Savo Oy

Lisätietoja: kaarina.halonen@pshyvinvointialue.fi


HR-info: Palvelussuhde asiat, työaika, työvuorosuunnittelu

Mikä työaika määritellään tehtävälle ja millä perusteella? Mitä työehtosopimus sanoo työajoista? Mitä sovittu paikallisesti hyvinvointialueelle työajoista?

Aika: 21.11.2022 14:00-15:30

Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Luennoitsija:
Kaarina Halonen, palvelussuhdepäällikkö + palvelussuhdeasiantuntijat
Palkanlaskennan/järjestelmän näkökulma tuki: Monetra Pohjois-Savo Oy

Lisätietoja: kaarina.halonen@pshyvinvointialue.fi


HR-info: Palvelussuhde asiat, vuosilomat ja muut poissaolot

Vuosilomat, lomien poispitäminen on oleellinen työhyvinvointia edistävä tekijä. Mitä työehtosopimus sanoo vuosilomista ja millaisilla periaatteilla alamme hyvinvointialueella suunnittelemme vuosilomia. Työnteon keskeytyessä, erilaiset poissaolojen syyt ja perusteet.

Aika: 30.11.2022 klo: 14-15:30

Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Luennoitsija:
Kaarina Halonen, palvelussuhdepäällikkö + palvelussuhdeasiantuntijat
Palkanlaskennan/järjestelmän näkökulma tuki: Monetra Pohjois-Savo Oy

Lisätietoja: kaarina.halonen@pshyvinvointialue.fi


HR-info: Palvelussuhde asiat, palkkaus

Minkä palkan määritän henkilölle, joka aloittaa työt 2.1.2023 hyvinvointialueella? Mikä palkkaharmonisaatio? Mitä mahdollisesti sovittu paikallisesti hyvinvointialueelle?

Aika: 13.12.2022 klo:14-15:30

Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Luennoitsija:
Kaarina Halonen, palvelussuhdepäällikkö + palvelussuhdeasiantuntijat
Palkanlaskennan/järjestelmän näkökulma tuki: Monetra Pohjois-Savo Oy

Lisätietoja: kaarina.halonen@pshyvinvointialue.fi


Työterveyshuolto

HR-info: Työhyvinvointi, aktiivinen tuki ja työterveyshuoltopalvelut hyvinvointialueella

Aika: 14.12.2022 klo:14-15:30

Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Luennoitsija: Anne Roponen, Työhyvinvointipäällikkö/ Työkykykoordinaattori, Ylä-Savon SOTE

Lisätietoja: anne.roponen@ylasavonsote.fi


HR-info: Keskitetyn rekrytointipalvelun toiminta, virka- ja toimirekrytoinnit sekä Kuntarekryn käyttö hyvinvointialueella

Aika: ma 19.12.2022 klo: 12-13.30

Linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Luennoitsijat: Seija Mononen rekrytointipäällikkö, Sanni Isotalo ja Minna Saihomaa rekrytointiasiantuntijat

Lisätietoja: seija.mononen@kuh.fi