Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024 investointisuunnitelman
-

Julkaistu

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024 investointisuunnitelman

Aluehallitus myös määritti erityispalvelujen palveluyksikköjohtajien työn vaativuustasoja ja palkkoja uudelleen.

Vuoden 2024 investoinnit ovat 88,5 miljoonaa euroa

Aluehallitus hyväksyi Pohjois-Savon investointisuunnitelman vuodelle 2024. Vuonna 2024 hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat 88,5 miljoonaa euroa, joista rakennusinvestoinnit 45,4 miljoonaa. Suurimmat rakennusinvestoinnit ovat Puijon sairaalan peruskorjaus (Uusi Sydän) ja Psykiatriantalo. Investointisuunnitelma sisältää myös Harjulan sairaalan korvaamisen suunnittelun käynnistämisen. Suurimmat vuokrasopimuksella toteutettavat investoinnit ovat Suonenjoen sotekeskus ja Suonenjoen hoivakoti. Mahdollisista investointiohjelman muutoksista päättää aluehallitus.

Aluehallitus päätti lisäksi, että Varkauden pelastusasemahanke etenee toteutusvaiheeseen. Samalla Pohjois-Savon hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan Varkauden pelastusaseman toimitilat 25 vuodeksi. Lopullinen vuokrasopimus laaditaan hankkeen toteutuneiden kustannusten perusteella. Arvio kokonaisvuokrasta hyvinvointialueelle on noin 44 600 euroa kuukaudessa.  Nykyiset pelastusaseman vuokrakustannukset ovat noin 300 000 euroa vuodessa. Tavoite on, että rakentaminen käynnistyy keväällä 2023 ja rakennus otetaan käyttöön vuonna 2024.

Palveluyksikköjohtajien työn vaativuutta ja palkkoja arvioitiin uudelleen

Aluehallitus määritteli uudelleen erityispalvelujen palveluyksikköjohtajien työn vaativuutta ja palkkausta. Palveluyksikköjohtajien työn vaativuuden uudelleen arvioinnissa on huomioitu työn vaikutukset ja vastuu muun muassa yhteistyöalueella (YTA). Uudeksi palkaksi vahvistettiin 10 500 euroa kuukaudessa.

Erityispalvelujen palveluyksikköjohtajien työn vaikutukset ja vastuu erikoissairaanhoidossa ovat poikkeuksellisia. Erityispalvelujen palveluyksikköjohtajilla on merkittävä talousvastuu. Heidän vastuullaan on arvioida, miten yhteistyöalueen vaativimman erikoissairaanhoidon palveluja järjestetään väestön todellisen tarpeen ja kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun valvominen ja vastuut ovat laajoja. Lisäksi yliopistollisen sairaalaan tehtävistä vastaaminen eli tieteellinen tutkimus, opettaminen ja niihin liittyvät järjestelyt ja talousvastuu ovat palveluyksikköjohtajilla merkittävät.

Lääkeannosteluautomaattipalvelua päätettiin laajentaa

Kokouksessa päätettiin laajentaa kotihoidon lääkeannosteluautomaattipalvelua koko hyvinvointialueen laajuiseksi ja käynnistää palvelun kilpailutus. Lääkeannosteluautomaatti tarkoittaa palvelukokonaisuutta, joka muodostuu kotiin asennettavasta lääkeannosteluautomaatista (”lääkerobotista”) sekä etähallintasovelluksesta.

Palvelulla pyritään hillitsemään kotihoidon kustannuksia. Lääkkeiden ottaminen tukeutuu perinteisesti paljon kotikäynteihin ja sitoo henkilöstöresursseja erityisesti aamuisin ja iltaisin. Yksi lääkeannosteluautomaatti korvaa yhdeltä asiakkaalta 4,5 tuntia kotikäyntityötä kuukaudessa.

Automaatti muistuttaa puheäänellä ja/tai valomerkeillä asiakasta lääkkeenotosta. Jos automaatti havaitsee toiminnassa poikkeaman, eli lääke jää ottamatta, järjestelmä lähettää hälytyksen kotihoidon ammattilaisille tai sote-tilannekeskukseen. Tämän jälkeen kotihoidon ammattilaiset voivat varmistaa ja ohjata asiakasta ottamaan lääkkeen. 

Lääkeannosteluautomaatteja on käytössä Pohjois-Savossa seitsemän kunnan alueella. Tällä hetkellä yhden lääkeannosautomaatin kuukausikustannus on noin 200 euroa kuukaudessa.

Muita päätöksiä

Lisäksi kokouksessa päätettiin käynnistää hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseksi yhteisen potilastietojärjestelmän hankinnan esivalmistelu.

Aluehallitus päätti myös virkojen perustamisesta hyvinvointialueelle. Muun muassa peruspalveluiden puolelle perustettiin kolmen ylilääkärin virkaa jo aiemmin perustettujen kahden ylilääkärin viran lisäksi. Nämä avoterveydenhuollon ylilääkäreiden virat tulevat sijoittumaan sote-keskuksiin ja jokaiselle viidelle alueelle tulee näin ollen oma alueensa avoterveydenhuollosta vastaava ylilääkäri. Virat tulevat hakuun 2023 vuoden puolella.

Muut asiakohdat päätettiin esityksen mukaan.

Kokousaineisto

Lisätietoja: 

Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540
Hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 4111

Tiedotetta päivitetty 28.12.2022 ylilääkäreiden virkojen osalta.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!