POSOTE20: Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat toimintansa useissa Pohjois-Savon alueen kouluissa
-

Julkaistu

POSOTE20: Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat toimintansa useissa Pohjois-Savon alueen kouluissa

Pohjois-Savon alueen kouluihin jalkautuu psykiatrisia sairaanhoitajia auttamaan masennus- ja ahdistusoireista kärsiviä lapsia ja nuoria. Kokeilu toteutetaan osana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus - hankkeen Lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon saatavuuden sekä hoitoon pääsyn edistävää projektia. Hankesuunnittelija Pauliina Rissanen on koonnut lähes vuoden verran pohjatietoa ja verkostoja kokeilun onnistumiseksi.

Pohjois-Savon mielenterveyden lukemat näyttävät karua kuvaa tämänhetkisestä tilanteesta. Meillä on esimerkiksi yli kaksinkertainen määrä nuoria avohoidossa valtakunnallisesti vertailtuna. Keskeisimpiä haasteita oikea-aikaisen ja välittömän avun tarjoamisen näkökulmasta ovat oirelevien määrä, nykyisen palvelujärjestelmämme hajanaisuus sekä vaikeasti oireilevien kohdalla osaamis- ja resurssihaasteet. Pullonkaulana ovat keskivaikeasti oireilevat, sillä he tipahtavat helposti hoitopolulta, koska ei ole selvää kuka hoitaa ja miten. Kouluterveydenhuolto tarjoaa tukea ja ohjausta, mutta ei hoida.

Tavoitteena uusi malli yläkouluikäisten ja varhaisnuorten mielenterveyden tueksi

Tämän kokeilun tavoitteena on tuottaa mallinnus keskivaikeasti oireilevien yläkouluikäisten nuorten ja varhaisnuorten (5. ja 6.-luokkalaisten) auttamiseksi tulevalla Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Miltä näyttää verkostomainen yhteistyö ja minkälainen on tiimien rakenne? Mitä osaamista tarvitaan? Miten voimme taata eheän palvelupolun, jossa yhden yhteydenoton pohjalta ohjataan oikeisiin palveluihin? Asiakaslähtöisessä palvelun suunnittelussa lähdetään etsimään ratkaisua asiakkaan, eli tässä tapauksessa nuorten tarpeet edellä, jotta he saisivat apua silloin kun sitä tarvitsevat joko kasvotusten tai etänä. Myös perheet ovat tärkeä osa hoitoprosessia.

Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat työnsä Suonenjoella, Siilinjärvellä ja Kaavilla, jossa kohderyhmänä ovat alakoulujen 5-6 luokkalaiset lapset sekä Kuopiossa Hatsalan, Minna Canthin, Pyörön, Riistaveden, Vehmersalmen, Maaningan, Karttulan sekä Rautalammin ja Tuusniemen kouluilla, joissa kohderyhmänä ovat 7-9 luokkalaiset.

”Sairaanhoitajilla on edessään varmasti vaativa ja opettavainen työ uuden edessä. Toimintamalli kehittyy kokemuksen karttuessa. Verkostoituminen sekä oppilaitoksissa että eri hoitoportaiden välillä tulee olemaan erittäin tärkeää.” kertoo projektikokonaisuutta johtava Sanna Kukkonen.

Lisätietoja:
Sanna Kukkonen, Projektipäällikkö +358 44 717 6352 sanna.kukkonen@kuh.fi
Pauliina Rissanen, Perhekeskuspalveluiden hankesuunnittelija +358 44 740 2356 pauliina.rissanen@siilinjarvi.fi


Jalkautuvat psykiatriset sairaanhoitajat POSOTE20 -hankkeessa. (vas. Lilli Lind, Tarja Kokkonen, Pia Hakkarainen, Riikka Ryhänen ja Niina Karvonen. Kuvasta puuttuu Henna Märsynaho.)


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!