Pohjois-Savon hyvinvointialueen talouden raamit hyväksyttiin vuodelle 2023
-

Julkaistu

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talouden raamit hyväksyttiin vuodelle 2023

Toukokuussa valtionvarainministeriön julkaiseman arvion mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialue saa vuodelle 2023 rahoitusta noin 1,1 miljardia euroa. Hyvinvointialueen hallitus hyväksyi suunnitteluvaiheessa ensi vuoden vuosikatetavoitteeksi 60 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvioraamin ja taloussuunnitelman lähtökohdat vuosille 2024-2026. Ensi vuonna valtion laskennallinen rahoitus Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on reilut 1.135.000 000 euroa, ja hyvinvointialueelle maksettava siirtymätasaus on reilut 12 miljoonaa euroa. Näin ollen Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtiolta saama rahoitus on reilut 1.147.500.000 euroa. Toimintatuottojen, eli muun muassa myyntituottojen tulojen osuus on ensi vuonna arvioiden mukaan reilut 279 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen merkittäviä tulonlähteitä ovat muun muassa hyvinvointialueiden välinen palveluiden myynti sekä asiakasmaksut. Ensi vuoden talousarvio on kokonaisuudessaan reilut 18 miljoonaa ylijäämäinen.

Vuosikate määrää lainanottovaltuuden

Vuosikatteeksi aluehallitus hyväksyi 60,5 miljoonaa euroa. Vuosikate on merkityksellinen, sillä sen pohjalta lasketaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus. Vuodelle 2024 maksimilainamäärä on kymmenkertainen kyseisen vuoden vuosikatteeseen verrattuna. Vuodelle 2023 valtioneuvosto päätti lainanottovaltuudeksi 38 miljoonaa euroa.

Suurimpia Pohjois-Savon hyvinvointialueen menoeriä ovat henkilöstökulut (noin 680 miljoonaa euroa), palveluiden ostot (noin 476 miljoonaa euroa) ja erilaiset tarvikehankinnat (noin 138 miljoonaa euroa). Lisäksi tulevat kustannettavaksi poistot ja korot. Menopaineita tulevalle vuodelle tuovat ennen muuta palkankorotukset, inflaatio, korkojen nousu sekä hoitotakuun lyhentyminen.

Taloussuunnitelman tueksi strategiset tavoitteet

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Nyt taloussuunnitelman lähtökohdat on tehty vuoteen 2026 saakka. Hyvinvointialueen strategiatyö on parasta aikaa käynnissä, joten sen mukanaan tuomia painotuksia ei vielä talousarvion raamissa ole ollut mahdollista huomioida. Vuosien 2024-2026 suunnitelmiin strategiset tavoitteet tullaan huomioimaan.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!