Kysymyksiä ja vastauksia hyvinvointialueesta
-

Julkaistu

Kysymyksiä ja vastauksia hyvinvointialueesta

Nyt kun matka kohti hyvinvointialuetta on alkanut, ja aluevaalitkin jo häämöttävät ensi vuoden alkupuolella, on siirtyvien organisaatioiden henkilöstöllä varmasti paljon kysyttävää. Voit anonyymisti lähettää meille kysymyksiä, joihin toivot hyvinvointialueen valmisteluvaiheen johtajien ja valmistelijoiden vastaavan. Keräämme kysymyksiä ja vastauksia tälle sivulle, lisäksi pyrimme toimittamaan niitä myös eri organisaatioiden intranetteihin. Kaikkiin kysymyksiin emme varmastikaan ennätä vastaamaan, mutta pyrimme ryhmittelemään kysymyksiä samoihin teemoihin ja tarjoamaan vastauksen yhdellä kertaa mahdollisimman monelle kysyjälle. Kyselylomake on suunnattu ensisijaisesti siirtyvän henkilöstön mieltä askarruttaviin kysymyksiin.  

Lähetä siis kysymyksesi sähköisellä lomakkeella, ja laita sivu seurantaan.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys: "Työntekijät siirtyvät entisinä työntekijöinä hyvinvointialueen palvelukseen ja samalla tarkistetaan työntekijöiden palkkausta. Säilyykö työntekijällä hänelle myönnetyt henkilökohtaiset lisät vai tuleeko ne uuteen tarkasteluun vuoden 2023 alussa?"

Vastaus: "Työntekijöiden henkilökohtaiset lisät siirtyvät hyvinvointialueelle, jos ne on myönnetty toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikaisesti myönnetty lisä on voimassa ennalta sovitun määräajan. Henkilökohtaisen lisän käsittelyssä noudatamme voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija, Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Säilyvätkö samat Kuopion kaupungin tarjoamat työsuhde-edut?"

Vastaus: "Pohjois-Savon hyvinvointialue on uusi työnantaja, erilaiset työsuhde-edut, kuten ePassi, liikuntapaikat, mökkivuokrat jne harmonisoidaan yhteiseksi koskien koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Eli Kuopion kaupungin tarjoamat edut eivät siirry sellaisinaan hyvinvointialueelle." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija, Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Tämä on pieni sivuseikka isossa kokonaisuudessa, mutta miten pysäköinti. Nyt olemme voineet hankkia kaupungin henkilöstön pysäköintiluvan ja pysäköidä muun muassa koulujen parkkipaikoille. Miten jatkossa? Työpaikat pysyvät ennallaan eli pysäköinnin tarve koulujen ja muiden toimipisteiden läheisyyteen ei vähene."

Vastaus: "Pysäköinti on iso asia ja vaikuttaa oleellisesti työssäkäyntiin. Asiaa ollaan selvittelemässä alatyöryhmässä. Osa pysäköintipaikoista tulee todennäköisesti jäämään, niin että kunta vuokraa tai myy paikkoja suoraan hyvinvointialueen henkilöstölle, osa esimerkiksi isoimpien toimipaikkojen pysäköintipaikoista voi sisältyä hyvinvointialueen tekemään vuokrasopimukseen ja hyvinvointialue vuokraa tai myy paikkoja henkilöstölle. Pysäköintimaksujen suoraan palkasta periminen päättyy joka tapauksessa 31.12.2022, eli kaikkien osalta pysäköintimaksu käytännöt tulevat muuttumaan siten, että henkilö hoitaa maksut suoraan itse laskuttajan kanssa. Kuntien aktiivisuutta pysäköintipaikkojen tarjoamiseen hyvinvointialueen henkilöstölle jatkossakin toivotaan." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija, Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Työskentelen SOTE alueella, tällä hetkellä Kuopion kaupungin palveluksessa. Tällä hetkellä Kuopion kaupungin työntekijöiden työterveyspalvelut tuottaa Kallaveden/järviseudun työterveys. Meillä Kuopion kaupungin työntekijöillä työterveyspalvelut ovat melko kattavat. Esim. Kys työntekijöillä työterveyspalvelut eivät ollenkaan niin kattavat, ja he joutuvatkin käyttämään terveyskeskuksen palveluita. Kun hyvinvointialue tulee, onko hyvin toden näköistä, että työterveyspalvelumme tulevat muuttumaan huomattavasti nykyistä suppeammaksi ( suoraan sanoen huonommaksi )? Eli olemme kaikki SOTE henkilöstö 2023 maakunnan palveluksessa, onko meillä kaikilla samanlaiset TTH palvelut.? Itse olen tästä huolissani, etenkin jos TTH palvelumme tulevat huonontumaan."

Vastaus: "Pohjois-Savon hyvinvointialue on uusi työnantaja, joka tarjoaa saman sisältöiset työterveyspalvelut koko henkilöstölleen. Työterveyshuollon palveluiden tuottamisen mallista ja tuottajasta ei ole vielä päätöksiä, asia on parasta aikaa selvityksessä. Henkilöstöä tiedotetaan asioiden edetessä." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija, Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Onko seuraavasta infotilaisuuden ajankohdasta päätetty, että milloin se on?"

Vastaus: "Hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle järjestetään kaikille avoimia infotilaisuuksia pitkin kuluvaa vuotta. Ensimmäinen henkilöstöinfo on torstaina 17.2.2022 klo 14-15.30, Teamsin välityksellä. Kevään 2022 aikana järjestetään vielä kaksi ja syksyllä kolme tällaista ajankohtaisia asioita käsittelevää infotilaisuutta, joissa puhujina on valmisteluvaiheen muutosjohtajia ja vastuuvalmistelijoita. Lisäksi luovuttajaorganisaatioiden esihenkilöille järjestetään kevään aikana Esihenkilötreffejä tukemaan heitä muutoksessa ja johtamisessa. Henkilöstölle suunnattujen infotilaisuuksien tiedottaminen tapahtuu organisaatioiden omissa sisäisissä kanavissa, mm. Intraneteissä. Asukkaille suunnatut, kaikille avoimet infotilaisuudet löytyvät hyvinvointialueen internetsivuilta, Avoimet infotilaisuudet - Pohjois-Savon Hyvinvointialue (pshva.fi)." Petteri Alanko, valmisteluvaiheen viestintäjohtaja


Kysymys: "Siirtyvätkö kaikki työntekijät hyvinvointialueen palvelukseen? Jos ei, niin missä vaiheessa tästä ilmoitetaan ja millä perusteella siirtyvät valitaan vai joutuuko omaa työtään hakemaan uudestaan?"

Vastaus: "Hyvinvointialueelle siirtyvät kaikki kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä tekevät henkilöt sekä opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit. Lisäksi tukitehtävistä siirtyvät ne henkilöt, joiden työpanoksesta vähintään puolet tehdään edellä mainittujen tehtävien palvelujen tukemiseksi. Kuntien yhteistoimintamenettelyt henkilöstönsiirrosta hyvinvointialueelle käynnistyvät tammi-helmikuussa liikkeen luovutuksen periaattein. Tämän jälkeen osana yhteistoimintamenettelyjä kunnat nimeävät siirtyvät henkilöt nimillä. Henkilöstö siirtyy lain perusteella, eli omaa työtään ei haeta uudelleen. Esimerkiksi lääkäreille perustetaan hyvinvointialueelle uudet virkapohjat, mutta tämä ei tarkoita, että lääkäreiden tulisi hakea virkoja uudelleen, vaan he siirtyvät entisestä virastaan hyvinvointialueen vastaavaan virkaan. Joihinkin hyvinvointialueen johto- ja päällikkötason tehtäviin tulee todennäköisesti niin sanottu ilmoittautumismenettely vastaavaa työtä tehneille siirtyville henkilöille. Tämä menettely tarkentuu myöhemmin keväällä 2022. Tästäkin huolimatta, kaikki yllä luetellut henkilöt siirtyvät hyvinvointialueen henkilöstöksi."  Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija, Janne Niemeläinen, muutosjohtaja 


Kysymys: "Miten Pohjois-Savon hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys palveluihin turvataan, kun on vielä palkkojen harmonisointiakin luvassa?"

Vastaus: "Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen tulot tulevat kasvamaan pitkällä aikavälillä kaksi prosenttia per vuosi. Meidän on siis sovitettava menojen kasvu edellä mainittuun kahteen prosenttiin per vuosi. Tämä edellyttää uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa sekä integraation hyödyntämistä palvelutuotannossa." Kari Janhonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Tullaanko P-S Hyvinvointialueen infoja (13.12. Lapinlahden kaltaisia) järjestämään maakunnassa laajemmin? Näille olisi kovasti tarvetta, kun halutaan infota kaikkia alueen asukkaita tasapuolisesti. Striimauksen tallennetta on kovasti kyselty? Jälkikäteen katselumahdollisuus olisi hyvä, kaikille kun ajankohta ei aina ole mahdollinen."

Vastaus: "Pohjois-Savon hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyen valmistelijat pyrkivät osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti eri järjestöjen ja toimijoiden järjestämiin infoihin, ja järjestämään myös omia infotilaisuuksia. Pääsääntöisesti nämä toteutetaan videoyhteyksin, jotta kerralla voidaan tavoittaa alueen asukkaita mahdollisimman laajasti. Myös tallenne pyritään aina jakamaan hyvinvointialueen verkkosivujen kautta. Lapinlahden tilaisuuden tallenne on ollut katsottavissa osoitteessa https://www.pshva.fi/pohjois-savon-hyvinvointialue/mika-on-pohjois-savon-hyvinvointialue/avoimet-infotilaisuudet.html, järjestäjä pitää linkin vielä jonkun aikaa voimassa. Samaisen www-sivun kautta pyrimme tiedottamaan tulevista infotilaisuuksista jatkossakin." Petteri Alanko, valmisteluvaiheen viestintäjohtaja


Kysymys: "Olen äitiyslomalla vuonna 2022 ja olen suunnitellut, että siirrän vuoden 2022 lomat vuodelle 2023, koska en kerkeä niitä äitiyslomani takia pitämään. Nyt on tullut tietoa, että lomapäiviä saisi siirtää vain 8 kpl vuodenvaihteen yli. Kuinka tässä tilanteessa toimitaan?"

Vastaus: "VATE:n suositus on, että luovuttajaorganisaatioissa pyritään pitämään lomapäivät pois niin, että vuodenvaihteen yli olisi siirtymässä enintään kahdeksan päivää. KVTES / SOTE -sopimuksen perusteella vuosilomaa voidaan vahvistaa pitkien virka- tai työvapaiden päälle, kuten vanhempainvapaa, hoitovapaa tai muu palkaton. Luovuttajaorganisaatioissa tulee miettiä vuosilomien pitoon ja tarvittaessa virka- tai työvapaiden päälle vuosilomien vahvistamiseen organisaation käytännöt. Kukin luovuttajaorganisaatio vastaa toiminnasta ja sen mukana tuomista päätöksistä 31.12.2022 saakka. Äitiysvapaan, isyysvapaan ja sairauspoissaolon päälle vuosilomaa ei saa vahvistaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Mahdollisessa vuosiloman vahvistamisessa virka- tai työvapaiden päälle on noudatettava KVTES / SOTE -sopimuksen vuosilomaohjeistusta." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija, Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Täytyykö kertyneet säästövapaat pitää ennen vuoden 2022 päättymistä?"

Vastaus: "Samoin kuin perhevapaiden ja vuosilomien suhteen, VATE:n suositus on, että luovuttajaorganisaatioissa pyritään pitämään vuosiloman säästövapaat pois niin, ettei niitä siirry hyvinvointialueelle. Mikäli vuosiloman säästövapaista tehtyyn sopimukseen on kirjattu suunnitelma, milloin säästövapaat pidetään pois, on työnantajalla vuosiloman säästövapaidenkin suhteen oikeus vahvistaa säästövapaita pois pidettäväksi. Mikäli säästövapaista ei ole tehty asianmukaista sopimusta, on vapaiden pois pidosta keskusteltava ja neuvoteltava työntekijän kanssa sekä sovittava miten ja milloin ne pidetään pois. Uusia vuosiloman säästövapaasopimuksia ei suositella tehtäväksi. Mikäli niitä kuitenkin tehdään, on työnantajan huolehdittava, että säästövapaasopimukseen kirjataan suunnitelma vuosiloman säästövapaiden pois pidosta." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija, Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Velvoitetaanko hyvinvointialueella työntekijöitä olemaan myös muulla paikkakunnalla töissä kun omassa?

Vastaus: "Pohjois-Savon hyvinvointialue tulee olemaan laajalla alueella toimiva työnantaja, toiminta ulottuu Joroisista Kiuruvedelle ja Rautavaaralta Tervoon. Voimassaolevien virka- ja työehtosopimusten perusteella työnantaja päättää työntekemisen ajan ja paikan. Lähtökohtaisesti hyvinvointialueen toimintaa suunnitellaan kuitenkin niin, että henkilöstöä kuullaan työntekemispaikkaan liittyen. Ketään ei ole tarkoitus siirtää toiselle paikkakunnalle ilman perusteita. Henkilöstön työhyvinvointi ja siitä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää hyvinvointialueelle siirryttäessä. Voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa palvelua on tarve tuottaa lähellä asiakasta, ja palvelua tuottavat osaajat työskentelevät toisessa toimipisteessä kuin missä asiakkaat ovat. Tällöin neuvotellaan henkilöstön kanssa yhdessä siitä, millä mallilla palvelua tuotettaisiin eri toimipisteisiin. Kumppanuussopimusten perusteella näin toimitaan jo tälläkin hetkellä." Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija 


Kysymys: "Onko minkäänlaista suunnitelmaa jo työsuojelutoiminnasta? Kuinka se toteutetaan hyvinvointialueella?"

Vastaus: "Työsuojeluorganisaation valmistelu käynnistyy loppuvuoden 2021 aikana ja työsuojelun toimintatavat valmistellaan aiheen ympärille perustettavassa työryhmässä. Työryhmä tulee koostumaan luovuttajaorganisaatioiden työantajan edustajista sekä ammattijärjestöjen nimeämistä edustajista. Työryhmän vetäjää ei ole vielä nimetty." Janne Niemeläinen, muutosjohtaja, Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Tuleeko henkilöstölle työsuhdeturva, kun siirrytään hyvinvointialueelle? Joskus aikaisemmin oli 5-vuoden työsuhdeturva." 

Vastaus: "Voimaanpanolaki ohjaa henkilöstön siirtoa hyvin tarkkaan, ja erillistä työsuhdeturvaa ei ole lakiin kirjattu. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle vanhoina työntekijöinä. Siirtyvä henkilöstö määrittyy voimaanpanolain mukaisesti. Erillistä lauseketta työsuhdeturvasta ei tulla kirjamaan siirtosopimuksiin, lain perusteiden mukaisesti. SOTE-alan henkilöstöstä on merkittävä pula myös KEVA:n eläke-ennusteiden mukaisesti. Lähihoitajat, sairaanhoitajat, erikoislääkärit ja sihteerihenkilöstö esiintyy KEVA:n eläke-ennusteessa henkilöstönä, josta tulee olemaan pulaa 5-10 vuoden kuluttua. Henkilöstösiirron vastuuvalmistelijat ovat luottavaisia siitä, että jokaiselle siirtyvälle henkilölle on töitä hyvinvointialueella. Työnkuva voi toki päivittyä kokonaisprosessien päivittyessä." Janne Niemeläinen, muutosjohtaja, Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: "Yhtenäistyvätkö samojen ammattinimikkeiden palkat hyvinvointialueella?"

Vastaus: "Voimassaolevien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti tehtäväkohtaisen palkan perusta on kokonaisarviointi. Tehtävät arvioidaan hinnoitteluliitteittäin tai hinnoittelutunnuksittain. Nimikkeiden perusteella ei toteuteta työnvaativuuden arviointia. Siirtyvä henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle sillä palkalla, joka on voimassa 31.12.2022 luovuttajaorganisaatiossa. Mahdollinen harmonisointi toteutetaan hyvinvointialueella voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten perusteella tulevien vuosien aikana." Janne Niemeläinen, muutosjohtaja, Kaarina Halonen, vastuuvalmistelija


Kysymys: ”On tehty päätös että  että tukipalvelut tuotetaan Istekin, Servican, Sakupen, Sansian, Monetran  sekä Islabin toimesta. Hyvinvointialue ei siis tule itse tuottamaan tukipalveluina tehtävää työtä. Mitä tämä tarkoittaa tukipalvelutyötä kunnissa tällä hetkellä tekevälle henkilöstölle, vaikkapa keittiötyöntekijälle?”

Vastaus: ”Tukipalveluita tällä hetkellä tekevät henkilöt siirtyvät lain mukaan hyvinvointialueelle jos yli puolet heidän työpanoksestaan kohdistuu sote- ja pelastuspalveluiden tukitehtävien hoitamiseen. Koska hyvinvointialue ei tuota näitä palveluita itse, vaan ne tuottaa tukipalveluita jatkossa hoitava yhtiö, siirtyy kyseessä oleva työntekijä hyvinvointialueelta suoraan tukipalveluyhtiöön. Eli jos esimerkiksi ruokahuollon työntekijän tehtävistä yli puolet kohdistuvat sote- tai pelastuspalveluiden ruokahuoltoon, siirtyy hän vanhana työntekijänä ensin hyvinvointialueelle ja sieltä suoraan tukipalveluita jatkossa hoitavan yhtiön palvelukseen, tässä tapauksessa Servicaan. Hankalaa toki on tarkalleen sanoa, keiden työpanoksesta yli puolet kohdistuu hyvinvointialueen tehtäviin. Kuntien kanssa tullaan käymään marraskuussa keskusteluita aiheesta, ja toivottavasti asia alkaa selkiytymään pala kerrallaan.” Janne Niemeläinen, muutosjohtaja


Kysymys: "Miten alueen sosiaalityöntekijöiden työpaikat jakautuvat konkreettisesti? Säilyvätkö sosiaalityöntekijät nykyisenlaisesti myös pienillä paikkakunnilla?"

Vastaus: "Pohjois-Savon hyvinvointialueen suunnittelu edellyttää erityisesti sosiaalihuollon lakisääteisten palveluiden ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 14 kunnan ja yhden kuntayhtymän (Ylä-Savon sote) eri tavoin tuotetuista palveluista suunnitellaan alueen asukkaita yhdenvertaisesti palvelevat palvelut ja palvelukokonaisuudet. Tämä edellyttää palvelutuotannon organisoimista asiakaslähtöisesti. Valmistelun tässä vaiheessa ei ole vielä käytettävissä organisaatiorakennetta, eikä tarkempaa yksikkötasoa, joten sosiaalityöntekijöiden sijoittumiseen kuntakohtaisesti on tällä hetkellä ennenaikaista vastata. Suunnittelun tukena hyödynnetään toki olemassaolevaa toimipisteverkostoa." Mari Antikainen, vastuuvalmistelija.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!