Kumppanuusmallia hiotaan hyvinvointialueelle
-

Julkaistu

Kumppanuusmallia hiotaan hyvinvointialueelle

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle suunnitellaan kumppanuusmallia, jonka avulla eri järjestöt voivat saada avustuksia. Mallin kautta ohjataan myös toiminnallista yhteistyötä, jossa raha ei liiku.

Kumppanuusmalli on tarkoitettu järjestöille, joiden yleishyödyllinen toiminta tukee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta, ja täydentää hyvinvointialueen palveluja. Avustusperusteisessa mallissa tärkeää on se, että avustettava toiminta on avointa kaikille hyvinvointialueen asukkaille, jotka ovat järjestön kohderyhmää. Itse toiminnan on oltava saavutettavaa hyvinvointialueella tai useamman kunnan alueella. Toiminnallisella yhteistyöllä taas turvataan hyvää paikallista, seudullista tai alueellista yhteistyötä.

-Meillä ei ole siirtyviä avustusmalleja hyvinvointialueelle, joten olemme rakentamassa täysin uutta. Tarkemmat kriteerit luo asiakaskokemusjaosto. Tavoitteena on täydentää kuntien avustustoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, kertoo osallisuus- ja järjestökoordinaattori Anne Aholainen.

Kuntien kumppanuussopimuksia ei siis siirretä hyvinvointialueelle sellaisinaan, vaan ne arvioidaan hyvinvointialueen asukkaiden ja kumppanuusmallin kriteerin mukaan. Itse avustusmalleja on kaksi. Ensimmäinen avustusmalli on valtuustokauden pituinen, joka varmistaa vakaan määrärahan vuositasolla. Toisessa avustusmallissa avustuksia voidaan antaa kokeiluihin ja innovaatiotoimintaan. Tämä avustusmääräraha vaihtelee vuositasolla.

Ensimmäinen kumppanuushaku suunnitteilla syksyksi

Kumppanuusmallin painopisteitä määrittää hyvinvointialueen strategia, palvelustrategiat, hyvinvointikertomus ja asukkaiden palvelutarpeet sellaisilla katvealueilla, joilla markkinat eivät toimi. Kumppanuussopimuksia ei ole myöskään korvamerkitty millekään järjestötoimialalle. Pelastustoimen avustukset eivät ole kumppanuusmallin piirissä, sillä niistä vastaa pelastustoimi.

Hyvinvointialueen asiakaskokemusjaosto valmistelee vuosittain esityksen seuraavan vuoden määrärahasta. Itse päätökset tehdään budjettivalmistelun yhteydessä sekä aluehallituksessa, että aluevaltuustossa.

- Määräraha ja kriteerit tarkentuvat vielä alkusyksystä. Ensimmäinen kumppanuushaku varmistaisi määrärahan mittaluokan ensi vuodeksi, joten sen käynnistymiseen tähdätään, Anne Aholainen jatkaa


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!