Hyvinvointialue ottaa käyttöön valtakunnallisen perhekeskusmallin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden suunnittelussa
-

Julkaistu

Hyvinvointialue ottaa käyttöön valtakunnallisen perhekeskusmallin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden suunnittelussa

Pohjois-Savon hyvinvointialue lähtee parantamaan perheiden palveluiden saatavuutta valtakunnallisen perhekeskusmallin mukaisesti. Asiasta päätti hyvinvointialueen valmistelutoimielin kokouksessaan 17.11. Perhekeskusmallin perustehtävänä on lapsen kasvun ja kehityksen sekä perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta tarjoamalla varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta. 

Perhekeskustoimintamallilla vahvistetaan erityisesti varhaista ja monialaista vanhemmuuden tukea. Perhekeskus sisältää laajasti erilaiset lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten mm. neuvolapalvelut, opiskeluhuollon palvelut, kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön palvelut. Perhekeskusverkostossa toimii myös yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja ja perheentaloja. 

Valtakunnallisen mallin mukaisesti lapset, nuoret ja perheet myös otetaan mukaan kehittämiseen ja toiminnan arviointiin. Perhekeskuksia perustetaan, jotta pystytään nykyistä paremmin panostamaan hyvinvoinnin edistämiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ja hoitoon ja näin hillitsemään myös kustannusten kasvua. Mallin kehittämisessä on tehty valtakunnallisesti pitkäjänteistä työtä ja perhekeskusten perustaminen on todettu lupaavaksi malliksi uudistaa palvelujärjestelmää lapsiperheiden tarpeiden ja odotusten mukaiseksi.

Valtakunnallinen perhekeskusmalli on käytännössä yhteensovitettu perheiden ydinpalvelujen kokonaisuus, jossa on koottu resursseja yhteen, sovittu eri palveluiden yhteisestä työnjaosta, yhteisistä käytännöistä ja toimintamalleista. Tällaisia käytäntöjä ovat mm. vastuutyöntekijämalli, ettei perhettä pompoteltaisi luukulta toiselle tai ns. yhteinen aika malli, jolloin perhettä tuetaan monen asiantuntijan yhteistoimintana. 

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi jatkossa kootaan myös mm. kuntien ja kumppaneiden palveluita yhteen ja kumppanuudessa kehitetään toimintaa yhtenä kokonaisuutena, toteaa vastuuvalmistelija Mari Antikainen

Perhekeskus tarjoaa toimintamallina ratkaisun perheiden ja ammattilaisten tunnistamiin ongelmiin, kuten perheiden palvelujen hajanaisuuteen ja koordinoimattomuuteen sekä viiveisiin avun ja tuen saannissa. Myös ammattilaiset itse ovat innostuneita toimivasta perhekeskuksesta ja sen toimijaverkostosta, koska sen avulla kyetään vastaamaan ketterämmin perheiden tuen tarpeisiin.

Lisätietoja:
Mari Antikainen
Vastuuvalmistelija, Pohjois-Savon hyvinvointialue
mari.antikainen@kuopio.fi
044 718 6401


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!